Năng lực thiết bị

  1. Xưởng gia công ép nhựa


Máy Ép Nhựa : 11 Máy

80T-530T

Hãng sản xuất: Haitian / Loại máy: Máy ép nhựa thủy lực

Clamping Force (Lực khóa kìm): 800–>5300KN:

+ HTB 80: 1 Máy

+ HTB 150: 1 Máy

+ HTB 180: 2 Máy

+ HTB 240: 1 Máy

+ HTB 530: 1 Máy

+ HTF 360: 2 Máy

+ HTF 530: 2 Máy

+ HTF 250: 1 Máy

 

 

2. Xưởng sơn các sản phẩm nhựa/ sắt

Chúng tôi nhận gia công sơn trên tất cả các sản phẩm về nhựa theo yêu cầu của khách hàng