Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

1. Tầm nhìn: Nam Hùng Vinh tạo ra những sản phẩm nhựa mang lại giá trị sử dụng cao cho khách hàng

2. Sứ mệnh: Trở thành công ty dẫn đầu về công nghiệp sản xuất nhựa tại Việt Nam