Bộ linh kiện thân quạt cây 400

Bộ linh kiện thân quạt cây 400: - Đế quạt - Ống thân nhựa - Ống thân inox điều chỉnh cao/ thấp. - Tán nhựa xiết đế - Tán nhựa xiết thân

Bộ linh kiện thân quạt cây 400.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *