Tán nhựa xiết ống sắt

Tán nhựa dùng xiết điều chỉnh độ cao thấp của quạt.

Tán nhựa xiết ống sắt.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *