Tin nội bộ

LỊch nghỉ lễ 02/09/2017.
Công ty sẽ làm hết buổi sáng ngày 01/09. Sau đó buổi trưa sẽ liên hoan và nghỉ từ chiều ngày 01/09/2017. Đến hết ngày 03/09.
Ngày 04/09/2017 công ty lại làm việc bình thường.